Pravidla a Návod

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ VAGÓNU

• svítit pouze pomocí baterie, případně vlastních baterek

• k vybavení se chovat šetrně

• ve vagoně je zakázáno:

  - rozdělávat jakýkoliv oheň (svíčky, petrolejky...) s výjimkou kamen

  - kouřit, včetně elektronických cigaret

  - lepit, píchat, zatloukat či jinak připevňovat cokoliv do stěn (používat jen nástěnky)

  - vynášet inventář mimo vagon a cokoliv jiného do něj nosit

  - jakkoliv ničit a poškozovat vybavení

  - pálit odpad v kamnech

  - jíst a pít na postelích

• vagon vracet (opouštět) ve stavu, v jakém byl předán, tj.:

  - vyhaslá a vyčištěná kamna (popel sypte do ohniště )

  - zhasnutá světla

  - zavřená okna a okenice

  - zamčené vstupní dveře

  - nachystané dřevo na topení

  - vypnutá plynová bomba

  - uklizeno (umyté a uklizené nádobí, utřené a umyté všechny používané a špinavé plochy (stoly, kuchyňská linka...), zametené a umyté podlahy, židle na stolech...)

  - uklizeno v okolí vagónu

  - odvezené veškeré odpadky

  - případné závady hlásit při předání klíčů

NÁVOD UŽÍVÁNÍ VAGÓNU 

...